Kamerabevakning

På grund av skadegörelse i skolans lokaler har vi satt upp övervakningskameror i skolans källare. Det har vid flertalet tillfällen varit åverkan på skyltar som visar vägar för utrymning och det har också förekommit falska brandlarm. Då vi ser det som en viktig del i vårt uppdrag att påtala de risker som finns när man utsätter andra för fara är det viktigt att den som utför skadegörelsen blir identifierad.
Syftet med Kamerabevakningen är att förhindra och utreda brott.

Tid:  Kamerabevakning inomhus måndag – fredag kl. 07.30-17.00

Ljudupptagning:  Nej

Lagringstid:  7 dagar

Kontaktuppgifter:
Fastighetsbolaget Broholm AB
Mellbygatan 21
531 51 Lidköping
Telefon: 0510-786004