Broholmskolan

Broholmskolan är en fristående förskola och skola för barn och elever i åldrarna 1-16 år. Vi har en förskola/grundskola i Jung, en förskola och en grundskola i Lidköping. Sammanlagt har vi ca 500 barn och elever i våra verksamheter.

Välkommen till...
...en förskola/skola som har barnet och eleven i fokus. En förskola/skola där vi bygger goda relationer och där barn och elever får sociala färdigheter. En förskola/skola där barn och elever får växa, utvecklas och lyckas. Våra elever ska lämna skolan med goda kunskaper som starka individer och vara förberedda för vidare studier. Våra barn och elever ska få en god grund för att kunna bli goda samhällsmedborgare med ett hållbart sätt att tänka.

Vår vision:
Broholmskolan ska vara en attraktiv förskola och skola för brukare och personal. Den ska ligga i framkant när det gäller utbildning och måluppfyllelse. Broholmskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och allas lika värde.

Vår profil:
Friskvård, Natur och Miljö

Förskolan syrenen

Förskolan Broholm

Broholmskolan Jung

Broholmskolan Lidköping