Läsårsdata

Välkommen till ett nytt läsår på Broholmskolan

Läsårstider:
ht22              23 augusti – 20 december
vt23              10 januari – 15 juni

Avslutningar:
Julavslutning 20 december förhoppningsvis kvällstid annars kl. 13.00
Sommaravslutning 15 juni kl. 16.00

Lovdagar:
Vecka 44
Vecka 7
Vecka 14
Fredagen 19 maj

Studiedagar:
23 september   OBS! Stängningsdag
9 januari
8 mars
22 maj               OBS! Stängningsdag
5 juni

Fritids är stängt:
17 augusti, 23 september och 22 maj

Lägerskola på Såtavallen:
Vecka 35 Bron
Vecka 36 Holmen

Temaredovisning/
Öppet Hus:
Datum kommer senare

Fritids julfika-drop in

PRAO åk 9:

Stängningsveckor Fritids:
Vecka 27-30

Skolstart Ht 2023
Tisdagen 22 augusti