Läsårsdata

Välkommen till ett nytt läsår på Broholmskolan

Läsårstider:
ht21              25 augusti – 20 december
vt22              10 januari – 15 juni

Avslutningar:
Julavslutning 20 december kl. 13.00
Sommaravslutning 15 juni kl. 16.00

Lovdagar:
Vecka 44
Vecka 7
Vecka 15
Fredagen 27 maj

Studiedagar:
28 september   OBS! Stängningsdag
10 januari
27 januari
16 mars       
18 maj               OBS! Stängningsdag

Fritids är stängt:
18 augusti, 28 september, 27 januari  och 18 maj

Lägerskola:
Vecka 35

Temaredovisning/
Öppet Hus:
Datum kommer senare

Fritids julfika-drop in

PRAO åk 9:

Stängningsveckor Fritids:
Vecka 27-30

Skolstart Ht 2022
Tisdagen 23 augusti