Simons minnesfond

Stadgar för Simon Hulins minnesfond

 

Simon
Simon

Bakgrund

Simon Hulins minnesfond grundades 2012 till minne av eleven Simon Hulin som efter kort tids sjukdom gick bort våren 2008. Grundplåten till fonden lades då Broholmskolan anordnade ett Simonlopp 2011 där skolans elever deltog genom att springa ett visst antal varv och därigenom samla in medel från egna sponsorer. Resultatet blev en ansenlig summa och under 2011 inköptes bla böcker, spel och glasscheckar till Lekterapin på sjukhuset i Skövde samt spel, lekmaterial, grillar m.m. till Almers hus i Varberg.  Då det fortfarande fanns pengar kvar och efter önskemål från Simons föräldrar bestämdes det att en fond till minne av Simon skulle upprättas. Hur medel ur fonden ska delas ut finns reglerat i minnesfondens stadgar.