Huvudman

Broholmskolan Ekonomisk Förening är huvudman för Broholmskolan Lidköping. Föreningen har fem medlemmar.
Till styrelsemöten inbjuds representant från elevråd och föräldraförening. Föreningen har 8-10 styrelsemöten/år.
Styrelsen är det ytterst beslutande organet vid beslut som rör föreningens verksamhet.

Styrelsens består läsåret 2020/2021 av:
Kerstin Hessle, Ordförande
Nina Ahokas
Marie Gustafson
Marie Pilfalk
Annika Sonnbjer

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar