Föräldraföreningen

 

Broholmskolans Föräldraförening

På Broholmskolan har föräldrarna en intresseförening, föreningen har ca 2 möten/termin.
Föräldraföreningen arbetar med frågor som lyfts i föräldragruppen och de är också en naturlig referensgrupp för skolan vid frågor där föräldrarnas åsikter behövs.

I varje klass väljs minst två klassföräldrar varje år och en av deras uppgifter är att vara en kanal in i föräldraföreningen.

Några av klassförälders uppgifter:
– delta på Föräldraföreningens styrelsemöten
– sprida vidare info i egna klassen
– ansvara för klassens deltagande i Klassfotbollen (anmäla och insamling av anmälningsavgift)

Alla föräldrar är välkomna som stödmedlemmar till föräldraföreningen!!
Medlemskapet kostar 100 kr/familj och läsår.

Swish:          123 115 97 63
Bankgiro:     5718-7692

Välkommen på våra möten!!