Plats på Broholmskolan

För vem?
Broholmskolan är öppen för alla elever som enligt lag har rätt till utbildning i grundskolan.

Urval – Kösystem

Grundskolan i Lidköping
Broholmskolan i Lidköping har 36 platser per åldersgrupp och när det är fler sökande än det finns plats för använder vi oss av ett kösystem.
Antagning efter kösystemet görs i ordning efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.
Vi praktiserar syskonförtur och det betyder att om ett syskon redan går på skolan har nästa syskon automatiskt förtur i kön.

Grundskolan (åk 6-9) i Vara
Broholmskolan i Vara kommer att ha 20 platser per åldersgrupp. För er som gjort en intresseanmälan till skolan kommer information ut när det är dags att göra en skarp ansökan och det kommer att ske när vi vet exakt var och när vi ska starta skolan. Om det är fler sökande än det finns plats för använder vi oss av ett kösystem.
Antagning efter kösystemet görs i ordning efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.
Vi praktiserar syskonförtur och det betyder att om ett syskon redan går på skolan har nästa syskon automatiskt förtur i kön.

Anmälan
Från och med 1 januari 2017 får anmälan göras tidigast 1 januari året efter barnets födelseår.
Anmälan görs här:

Broholmskolan Lidköping

Broholmskolan Vara

Välkommen med anmälan!