Plats på Broholmskolan

För vem?
Broholmskolan är öppen för alla elever som enligt lag har rätt till utbildning i grundskolan.

Urvalsregler

Definition av syskon:
Till syskon räknas biologiskt hel- eller halvsyskon. Som syskon räknas också ett barn som är stadigvarande* hemmahörande i en familj där annat barn har plats på Broholmskolan.
*Stadigvarande, avser barn som är skrivet på adressen och bor alla skolans dagar i hemmet.

Broholmskolan i Lidköping
Förskolan i Lidköping
Förskolan i Lidköping har 40 platser fördelade på tre grupper, antagningar görs löpande när det blir lediga platser. Vi använder oss av följande urvalsregler:

 1. Syskonförtur, vilket innebär att det redan finns ett syskon som går på förskolan i Lidköping.
 2. Syskonförtur för dem som har syskon i Broholmskolans F-klass eller grundskola.
 3. Efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.

F-klass i Lidköping
Broholmskolan i Lidköping har 36 platser per åldersgrupp och när det är fler sökande än det finns plats för använder vi oss av följande urvalsregler till F-klass:

 1. Barn som går på förskolan Broholm i Lidköping.
 2. Syskonförtur, vilket innebär att det redan finns ett syskon som går på Broholmskolan F-9 i Lidköping eller på förskolan Broholm i Lidköping.
 3. Efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.

Grundskolan åk 1-6 i Lidköping
Broholmskolan i Lidköping har 36 platser per åldersgrupp och när det är fler sökande än det finns plats för använder vi oss av följande urvalsregler till grundskolan:

 1. Elever som går i F-klass på Broholmskolan i Lidköping.
 2. Syskonförtur, vilket innebär att det redan finns ett syskon som går på Broholmskolan F-9 i Lidköping eller på förskolan Broholm i Lidköping.
 3. Efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.

Grundskolan åk 7-9 i Lidköping
Broholmskolan i Lidköping har 36 platser per åldersgrupp på högstadiet. Följande urvalsregler gäller för en plats på högstadiet i Lidköping:

 1. Elever som går i åk 6 på Broholmskolan i Lidköping.
 2. Elever som går i åk 6 på Broholmskolan i Jung.
 3. Syskonförtur, vilket innebär att det redan finns ett syskon som går på Broholmskolan F-9 i Lidköping eller på förskolan Broholm i Lidköping.
 4. Efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.

Broholmskolan i Jung
Förskolan i Jung

Förskolan i Jung har ca 40 platser fördelade på tre grupper, antagningar görs löpande när det blir lediga platser. Vi använder oss av följande urvalsregler:

 1. Syskonförtur, vilket innebär att det redan finns ett syskon som går på förskolan i Jung, F-klass eller grundskolan i Jung.
 2. Geografisk närhet
 3. Efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.

F-klass i Jung
Broholmskolan i Jung har 18 platser per åldersgrupp och när det är fler sökande än det finns plats för använder vi oss av följande urvalsregler till F-klass:

 1. Barn som går på förskolan Broholm i Jung.
 2. Syskonförtur, vilket innebär att det redan finns ett syskon som går på Broholmskolan F-5 i Jung eller på förskolan Broholm i Jung.
 3. Geografisk närhet.
 4. Efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.

Grundskolan i Jung
Broholmskolan i Jung har 18 platser per åldersgrupp och när det är fler sökande än det finns plats för använder vi oss av följande urvalsregler till grundskolan:

 1. Elever som går i F-klass på Broholmskolan i Jung.
 2. Syskonförtur, vilket innebär att det redan finns ett syskon som går på Broholmskolan F-5 i Jung eller på förskolan Broholm i Jung.
 3. Geografisk närhet
 4. Efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.

Anmälan
Från och med 1 januari 2017 får anmälan till F-klass och grundskola göras tidigast 1 januari året efter barnets födelseår.
Anmälan görs här:

Broholmskolan Lidköping

Broholmskolan Vara

Välkommen med anmälan!