Plats på Broholmskolan

För vem?
Broholmskolan är öppen för alla elever som enligt lag har rätt till utbildning i grundskolan.

Urval – Kösystem
Broholmskolan har 36 platser per åldersgrupp och när det är fler sökande än vi har plats med använder vi oss av ett kösystem.
Antagning efter kösystemet görs i ordning efter anmälningsdatum, först anmäld – har först en plats.
Vi praktiserar syskonförtur och det betyder att om ett syskon redan går på skolan har nästa syskon automatiskt förtur i kön.

Anmälan
Från och med 1 januari 2017 får anmälan göras tidigast 1 januari året efter barnets födelseår.
Anmälan görs här: Broholmskolan Lidköping

Välkommen med anmälan!