Broholmskolan Lidköping

 


Broholmskolan Lidköping

Grundskola F-9

Broholmskolan är en fristående skola med 360 elever i årskurserna F-9.

Välkommen till…
…en skola som har eleven i fokus. En skola där vi bygger goda relationer och där elever får sociala färdigheter. En skola där elever får växa, utvecklas och lyckas. Våra elever ska lämna skolan med goda kunskaper som starka individer och vara förberedda för vidare studier. Våra elever ska få en god grund för att kunna bli goda samhällsmedborgare med ett hållbart sätt att tänka.

Vår vision:
Broholmskolan ska vara en attraktiv skola för brukare och personal. Den ska ligga i framkant när det gäller utbildning och måluppfyllelse. Broholmskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och allas lika värde.

Vår profil:
Friskvård, Natur och Miljö
Utomhusundervisning är schemalagd i F-klass till åk 5 och eleverna har sin skoldag förlagd vid vår basplats minst en halvdag/vecka, där de arbetar med alla ämnen. På högstadiet finns två inriktningar en mot friluftsliv och en musikestetisk.