Mötesplats för föräldrar – ABC Barn och Tonår

Är du förälder och vill diskutera föräldraskapets glädjeämnen och utmaningar tillsammans med andra föräldrar? På Broholmskolan erbjuder vi ABC föräldrautbildning för alla.

ABC Barn (3-12 år)

Att vara förälder kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och forskaren Martin Forsters bok ”Fem gånger mer kärlek”. Syftet med ABC är att stärka relationen mellan barn och vuxen samt bidra till barnets välmående. Föräldrar är de viktigaste personerna i barnets liv och barnen är det värdefullaste vi har. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och träffarna är 2,5 timme. Varje grupp har 10–15 deltagare.

Innehåll gruppträffar:
Träff 1 – Visa Kärlek
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar

Träff 2 – Vara tillsammans
Varför gör barn som de gör? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen
Hur kan jag tillämpa ett lugnt föräldraskap och vara en förebild för mitt barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras.

Träff 4 – Välja strider
Hur kan vi minska tjat och skäll i familjen? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Hur ska jag fortsätta använda ABC hemma i vardagen?

ABC tonår (13-18 år)

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC Tonår utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta. Syftet med ABC Tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring samt bidra till tonåringens välmående. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och träffarna är 2,5 timme. Varje grupp har 10–15 deltagare.

Innehåll gruppträffar:
Träff 1 – Vara tillsammans
Att vara tonårsförälder och hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring.

Träff 2 – Bra samtal
Lyssna och bekräfta din tonåring och kommunicera på ett lugnt sätt.

Träff 3 – Välja en lugn väg
Må bra som förälder och minska stress. Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt.

Träff 4 – Hantera problem
Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer

När träffas vi?
ABC Barn genomförs varje hösttermin och ABC Tonår genomförs varje vårtermin.
Varje tillfälle är 2,5 timma inklusive fika som Broholmskolan bjuder på.

Vill du veta mer och anmäla dig?

Kontaktuppgifter

Åsamia Alteryd
Telefon: 0510-786006
E-post: mia.alteryd@broholmskolan.se 

Marie Pilfalk
Telefon: 0510-786003
E-post: marie.pilfalk@broholmskolan.se