ABC Tonår & Föräldrawebben

Är du förälder till en tonåring 13-18 år? Var med i ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet.

ABC tonår (13-18 år)

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC Tonår utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta. Syftet med ABC Tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring samt bidra till tonåringens välmående. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och träffarna är 2,5 timme. Varje grupp har 10–15 deltagare.

Innehåll gruppträffar:  

Träff 1 – Vara tillsammans (14/9 2021)

  • Att vara tonårsförälder
  • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Träff 2 – Bra samtal (28/9 2021)

  • Lyssna och bekräfta din tonåring
  • Kommunicera på ett lugnt sätt

Träff 3 – Välja en lugn väg (12/10 2021)

  • Må bra som förälder och minska stress
  • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt

Träff 4 – Hantera problem (26/10 2021)       

  • Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer

Föräldrawebben – digitalt individuellt föräldrastödsprogram

Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till tonåringar. Det är likt ABC Tonår en generell insats. Föräldrar som deltar i programmet får under en period av 5-7 veckor tillgång till en webbportal där de individuellt genomgår en kurs. Varje vecka genomförs ett delmoment som föräldern sedan får återkoppling på från en utbildad föräldraguide.

Forskningsprojekt

Projektet handlar om att utvärdera två olika former av stöd till föräldrar med tonåringar hemma, ABC Tonår och föräldrawebben. Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som har en föräldraroll till en tonåring bjuds in att delta. Föräldrastödet är allmänt, vilket innebär att det riktar sig till alla som är intresserade av att utvecklas i sin föräldraroll och förmåga att hantera utmaningar i livet med tonåringar. Både förälder och tonåring kommer att få fylla i enkäter under projektets gång.

Här kan du läsa mer om själva projektet: ABC Tonår – forskningsprojekt

Du som blir antagen kommer att lottas till något av alternativen:

  • ABC Tonår
  • Föräldrawebben

Vill du veta mer och anmäla dig?

Gå till www.ipsykologi.se/13-19 för mer information och möjlighet att anmäla dig till projektet!

Kontaktuppgifter

Åsamia Alteryd
Telefon: 0510-786006
E-post: åsamia.alteryd@broholmskolan.se 

Marie Pilfalk
Telefon: 0510-786003
E-post: marie.pilfalk@broholmskolan.se