Våra shelterboxar finns nu i Sudan

Projekt ledaren för Shelterbox, Jan Larsson meddelar:

Våra ShelterBoxar har levererats

till behövande familjer i Sudan!

Skyfall i Sudan under augusti skapade stora översvämningar och tusentals hem förstördes. Jag deltog i det första respons teamet och kunde på plats konstatera en enorm förödelse och ett stort behov av just den hjälp vi erbjuder. Nu liksom ofta var det de fattigaste som drabbades hårdas och det kommer att ta år för dem att återställa sina hem.

Broholmsskolan i Lidköpings boxar med nummer; 406 och 407 har nu leverats till Sudan där de verkligen gör skillnad hos de mest utsatta familjerna. Boxarna anlände precis när jag avlöstes av Ed Owen som framför organisationens och de nödställda familjernas tack med sin berättelse:

 

<a href="http://broholmskolan.se/wp-content/uploads/2013/05/image1 cialis frankreich.jpg”>image

Watch Movie Online Logan (2017)

Watch Fifty Shades Darker (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download