Viktig information !!

Utifrån folkhälsomyndighetens nya riktlinjer har vi beslutat att måndagens och tisdagens informationsträffar för blivande förskoleklasser kommer att genomföras med vissa förändringar. För att Coronasäkra delar vi upp oss i mindre grupper om max 20 personer i luftiga stora salar så att vi kan hålla avstånd. Vi ber att du som har deltagit på informationsträff tidigare år stannar hemma denna gång. Viktigt att meddela förhinder för att behålla sin plats i kön.
Varmt välkomna kl. 18.30!

Vi påminner om folkhälsomyndighetens riktlinjer att stanna hemma om du är sjuk och håll avstånd.


Broholmskolan

Broholmskolan är en fristående skola för elever i åk F – 9

Välkommen
…till en skola som  vill ge kunskaper som bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser och upptäckter är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. 

Det finns plats för 36 elever i varje årskurs från F-klass – åk 9.

Friskvård, natur och miljö… är vår profil och vårt arbetssätt är individualiserat och temainriktat.
På högstadiet finns 2 inriktningar en mot friluftsliv och en musikestetisk inriktning.
Personalen är välutbildad och har ett stort engagemang för elevernas lärande och personliga utveckling.  

Vi vill att våra elever ska tänka nytt, våga ifrågasätta och få en möjlighet att växa friare och bli mer olika. Vi tror att man når det bäst när man känner sig trygg, sedd och respekterad  och samtidigt lär sig respektera andra.